top of page

Gemeenschapshuis Orion

Bestuur  en  beheer
Historie en missie

Het gemeenschapshuis Orion is in 1948 gebouwd. In die tijd was Lennisheuvel weinig meer dan een gehucht. Voor het dorpsleven was het toenmalige parochiehuis in Lennisheuvel een geweldige stimulans. Aanvankelijk was de Orion bestemd voor de jeugd. Het werd gebruikt door een aantal jeugdclubs en later ook door fanfare St.Arnoldus.

Onze roos in onze nood
De naam Orion is bedacht door wijlen pastoor Manders. De naam heeft niets van doen met het bekende sterrenbeeld Orion. Volgens goed ingelichte bron is het de afkorting van de slogan: "Onze roos in onze nood". Pastoor Manders en zijn rechterhand pater Jan (Pancratius) van de Ven waren zeer begaan met het lot van de jeugd die in de oorlogsjaren veel tekort was gekomen. Daar wilden ze iets voor doen. De inwoners van Lennisheuvel waren graag bereid mee te werken aan de bouw van een parochiehuis. Toen de bouw in 1948 klaar was werd het parochiehuis geroemd en geprezen als een bloeiend resultaat van gemeenschapszin; onze roos in onze nood.

Tegenwoordig telt Orion meer dan 40 verenigingen die het gemeenschapshuis als hun thuisbasis beschouwen. Ze hebben de beschikking over een riante accomodatie die voor een groot deel door vrijwilligers is gebouwd en nog steeds door vrijwilligers wordt gerund. De verbondenheid van Lennisheuvel met het gemeenschapshuis is daardoor zo groot dat heel Lennisheuvel met waardering spreekt over ONS gemeenschapshuis.

Michel Geilfus

Henk van Kasteren

Wil van de Sande

Rian Eijkemans

Tiny Dekkers

bottom of page